Høng-Haslev-Faxe-Lokalt

Gå til indhold

Hoved menu

Øst-Sjælland

 
 
 

Østsjælland

 

Faxe fra landsby til stationsby

Faxe sogn
omgives af Karise, Alslev, Hylleholt, Kongsted og Øster Egede sogne. Fra sognets østgrænse stiger terrænet imod vest op mod den dominerende Faxe Banke, hvor det højeste punkt var Møllebjerg med 76 m. o.h. hvor Rollotårnet stod indtil det bortsprængtes i 1950 for at give plads til kalkbrydningen.
Faxe Banke er opbygget af koralkalk fra kridttiden, som af istidens gletsjere er blevet høvlet af for derefter at blive dækket af et forholdsvis tyndt morænelag. Brydning af kalk er foregået fra helt tilbage i middelalderen.

Faxe Kirke.
Med sine ca. 40 meters længde er Faxes sengotiske kirke stor af en landsbykirke at være. Den skal være opført i 1440, og blev i 1492 af kong Hans skænket til Københavns Universitet til særligt underhold for en doktor i kanonisk ret. Man har fundet rester af en romansk kirke, som har stået på stedet oprindeligt. I 1577 brændte kirke og præstegård, men blev genopbygget.

Kirken er bygget af teglsten i munkeskifte med striber af kridtsten. Kirkens store nordre kapel var oprindeligt et våbenhus af munkesten i munkeskifte. I årene 1638-39 blev det kraftigt ombygget og udvidet med røde sten i krydsskifte. Over norddøren ses Universitetets våben, og en tavle beretter, at kapellet er opført af Universitetet på kirkens bekostning i 1639.

Faxe By.
Byen havde i 1950 1966 indb. Fordelt på 612 husstande. I 2012 var indbyggertallet 3821.
I dag må man vel nærmest betegne byen som en købstadslignende stationsby.
Dens navn har været kendt siden 1280. Navnet kommer af Faxe (Faxæ eller Faza), der er oldnordisk for heste-manke. Betegnelsen kan stamme fra byens høje beliggenhed på ryggen ” af højdedraget. I kirkebøger og andre gamle arkivalier træffes også stavemåden ”Faxøe.” En overgang blev navnet stavet Fakse, men nu har den gamle stavemåde Faxe igen vundet hævd.

 
 

Udskiftning af byens marker fandt først sted ca. 1851. De fleste af gårdene er blevet udflyttet eller nedlagt. I dag er ”Torvegade” byens forretningsstrøg, i 1800-årene var den landsbygaden, flankeret af byens gårde. Omtrent midt i byen var gadekæret (nu ”Vinkælderen”).

 
 
 
 
 

I Faxe ligger Danmarks ældste folkeskole, bygget på initiativ af byens daværende sognepræst Rasmus Svendsen i 1633.

 

Kalkbrydningen og sidst men ikke mindst jernbanen har haft stor betydning for byens udvikling, og så har dens status som hovedby for det gamle Faxe Herred jo heller ikke været uden betydning.
En smalsporet jernbane transporterede kalk fra kalkbruddet til Faxe Ladeplads, den åbnede allerede i 1864. I 1879 blev Østbanen åbnet fra Køge via Hårlev til Faxe og Rødvig, og i 1880 blev de to baner forbundet med hinanden.

I 1900 fik byen et vandværk. I årene 1903-04 byens apotek. Bygmester var tømrer Niels Jensen, Torvegade 33, Faxe. Han stod i mange år for flere bygninger i Faxe og omegn. Han var også medlem af Faxe Frivillige Brandværn i kraft af den håndværksmæssige indsigt han besad. Brandsprøjten og et foto af mændene omkring oprettelsen af korpset befinder sig på Stevns Museum i Højerup.
I 2007 sammenlagdes  Faxe, Haslev og Rønnede kommuner til en ny kommune, som gav anledning til navnet ”Faxe Kommune”.

Hvis du vil se mere fra Østsjælland, kan du klikke på fotoet af Torvegade 33.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu