Høng-Haslev-Faxe-Lokalt

Gå til indhold

Hoved menu

Midt-Sjælland

 
 
 

Midtsjælland

 

Om Haslev fra landsby til stationsby

Haslev sogn
Ligger i Sorø amt. Det er omgivet af Freerslev sogn, Sdr. Dalby sogn og Ulse sogn i Præstø amt.
Øvrige omgivende sogne i Sorø amt er Bråby, Teestrup, Øde Førslev og Terslev.

Byen Haslev
Byen er en af de største byer i landet som ikke har købstadsrettigheder. Den ligger ca. 30-50 m. o.h. i et morænelandskab med spredte skove og mange småsøer.
Afstand til Ringsted ca. 19km, til Præstø 31 km., 35 km til Sorø og 23 til Næstved.
Byen ligner en købstad med moderne forretningsstrøg, men sådan forholdt det sig ikke før i tiden. Haslev var oprindelig en landsby koncentreret omkring kirken, der var en almindelig dansk landsbykirke med kor i øst og tårn i vest. Den indgår den dag i dag som en del af den nuværende kirke. I takt med at byens indbyggertal voksede, blev det nødvendigt i årene 1914-16 at gennemføre en omfattende ombygning, hvor der blev bygget en ny kirke på tværs af den oprindelige.

 
 

Det menes, at landsbyen Haslev stammer tilbage fra ca. 500-800 efter Kristi fødsel.
Endelsen -lev kommer af det oldnordiske ord "leif", der som regel har været efterled til et mandsnavn. Om det også har været tilfældet her, vides dog ikke med sikkerhed.
Navnet har været stavet på forskellig vis gennem tiden:
I 1120 benævnes den "Haslef". Senere finder vi stavemåderne "Haslæ" (1328) og "Hasle" (1370-80).
I 1600-årene har man brugt formen "Hasleff" eller "Harsleff". Omkring 1800 ses også formen "Hasløv".
Men den mest udbredte stavemåde og udtale gennem tiderne har dog været "Hasle", der leder tanken hen på, om navnet skulle have sin oprindelse i det gammel-danske "Hasli" = Hassellund.
Den nu anvendte stavemåde af navnet kom først i brug efter jernbanens anlæggelse i 1870 og slog egentlig først rigtigt igennem omkring 1900.

 
 
 

Kortet fra 1790 viser byen, som den så ud dengang med præstegården umiddelbart nord for kirken. Vest for præstegården gik landevejen til Ringsted (den hedder nu Præstevænget.) Mod øst førte én vej i retning af Køge, en anden mod Bregentved og Gisselfeld.

 
 
 

Det store vendepunkt for byen blev, da der i 1870 kom til at gå en jernbanelinje fra Køge til Næstved tæt nord om byen med tilhørende stationsbygning. Den jordvej, der førte til den nye station, blev starten til Jernbanegade, som er hovedgaden og byens forretningsgade. Det startede med kro og købmandsforretning ved stationen, og fra 1877 udstykkedes der byggegrunde langs Jernbanegade. Senere blev der også behov for sidegader og parallelgader.
Byen bredte sig og nåede allerede i 1950 et indbyggertal på 5468, fordelt på 1679 husstande. I 2012 havde byen 11.201 indb.

 
 
 

Haslev har altid været kendt som ”skolernes by”, f.eks. Borger- & Realskole på Bregentvedvej, Haslev Højskole, Haslev Udvidede Højskole, Håndværkerhøjskolen, Haslev Gymnasium, Haslev Seminarium, Landbrugsskole, Husholdningsskole, for blot at nævne nogle. En del af dem eksisterer stadig, mens andre er ændrede eller erstattet af nye.

 
 
 
 
 

Hvis du vil se mere fra Midtsjælland, kan du klikke på dette foto af Jernbanegade.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu